Archiwum

Praca nad sobą Numer 73, styczeń 2014 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 72, grudzień 2013 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 71, wrzesień 2013 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 70, kwiecień 2013 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 69, luty 2013 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 68, listopad 2012 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 67, sierpień 2012 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 66, maj 2012 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 65, luty 2012 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 64, październik 2011 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 63, wrzesień 2011 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 62, maj 2011 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 61, Luty 2011 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 60, październik 2010 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 59, czerwiec 2010 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 58, maj 2010 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 57, luty 2010 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 56, październik 2009 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 55, wrzesień 2009 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 54, sierpień 2009 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 53, maj 2009 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 52, marzec 2009 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 51, grudzień 2008 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 50, sierpień 2008 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 49, czerwiec 2008 [Plik PDF]

brat Paweł – Niebo religijne – niebo astronomiczne. – s.1 
St.F. - O prawach „nie fizycznych”. - s.3 
Jan Jasnorzewski – Kto jest świadectwem? – s.5 
Ignacy Stobiecki - Prostaczkowe zdziwienia. - s.6 
Honorata Korpikiewicz – Dwa aforyzmy. – s.8 
Kolegium Redakcyjne - gratulacje Honoracie Korpikiewicz. - s.8 
Marek Suder - Lekarzu! - s.9 
RECENZJE brat Paweł - Korzenie mariawityzmu. - s.10 
brat Paweł - Cośmy robili przed poczęciem. - s.13 
LISTY DO REDAKCJI: WYPOWIEDZI W ANKIECIE: WYNAGRADZAĆ ZA INNYCH: 
Leszek Krawczyk z Lublina - Wynagradzać za kogo, czy to nie pycha ? s.15
siostra Adela - Adoracja wynagradzająca. - s.15 
Z REGAŁU TEOLOGÓW Stanisław Obirek - Życzliwość religijna. s.17

 Praca nad sobą Numer 48, luty 2008 [Plik PDF]

brat Paweł – „Wszyscy ludzie sa podobni”. – s.1
brat Józef - Przybliżają się czasy ostateczne. - s.3
Jan Jasnorzewski – Wola Cyrusowa i przyszłosć mariawityzmu. – s.7
Maria Korpikiewicz - Ufność - s.12
Honorata Korpikiewicz – Dwa aforyzmy – s.12
brat Wiktor - Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni s.13
brat Paweł - Mateczko! - s.14
Z HISTORII MARIAWITÓW:
brat Ładysław - Jak biskup Kuliński nieostrożnie posłużył się mariawitą - s.9
LISTY DO REDAKCJI:
St.F – Bracie Pawle, cos nie tak... – s.16
Karolina - Zamieszczajcie prawdziwą poezję (i odpowiedź redakcji) - s.17
WYPOWIEDZI W ANKIECIE: WYNAGRADZAĆ ZA INNYCH:
Franek - Kto może za kogo - s.18
Adorator - To problem społeczny - s. 18

Praca nad sobą Numer 47, listopad 2007 [Plik PDF]

brat Paweł – Wolna Wola – s.1 
Honorata Korpikiewicz - Burza o telewizję - s.5 
Ignacy Stobiecki – Prostaczka rozważania z siostrami betankami w tle. – s.7 
Tatiana Romenko - Co zawiniły betanki - s.11 
brat Wiktor - Przyszłość kapłaństwa s - 18 
Andrzej Wiśniewski - Zapłata czy stypendium - s.20 
Honorata Korpikiewicz – Dwa aforyzmy – s.23 
Aleksander Korwin-Szymanowski - Czekam - s.23 
Jan Jasnorzewski - Dzieci ludzi wierzących - s.24 
Z HISTORII MARIAWITÓW: brat Robert - Co sądzili inni o budowie naszej Świątyni - s.18 
OPOWIEŚCI Z NIEDOPISANYM MORAŁEM: Maria Przyborowska - Zawód - s.24 
LISTY DO REDAKCJI: czytelnik – Pierwsi widzieliśmy problem – s.26 
były student - Współczesna „Dobra Nowina” (i dopisek redakcji) - s.26 
Dominika - Wynagradzać za innych - s.28 
St.F.. - Żyć czymś, a pojmować coś - s.29 
Gosia - Kocham bo nie widzę - s. 30 
OTWARTA ANKIETA -s.29

Praca nad sobą Numer 46, sierpień 2007 [Plik PDF]

brat Paweł – Kochać Boga ... – s.1 
Anton Kimpfler – Bliżej niż cokolwiek – s.4 
Dorota Sobala – Nowe formy sakramentu pokuty w niepodzielonym Kościele Mariawitów – s.7 
Honorata Korpikiewicz – Dwa aforyzmy – s.12 
Maria Korpikiewicz - Śmierć ptaka - s.13 
Halina Tomasik - Tajemnica - dyskrecja organizacyjna - s.15 
Jan Jasnorzewski - Trzy drobne uwagi - s.16 
St.F. - Jak walczymy z masonami - s.19 
były student - “Zakupić” mariawicką mszę - s.23 
OPOWIEŚCI Z NIEDOPISANYM MORAŁEM: Maria Przyborowska - Ja - skłamałem - s. 14. 
LISTY DO REDAKCJI Tatiana Romenko – Co jest dziś Dobrą Nowiną – s.28 
Teresa i Konrad Rudniccy - Jak tu żyć bez telewizora? - s.29

Praca nad sobą Spis numerów 31-45 (2003-2007) [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 45, czerwiec 2007 [Plik PDF]

brat Paweł – Moja wina, czy wina genów – s.1
Dorota Sobala – Mateczka o grzechu i spowiedzi – s.2 
Zbigniew Sobczak – Życie nie kończy się śmiercią – s.6 
brat Paweł - Masoneria a mariawityzm - s.12 
Honorata Korpikiewicz – Dwa aforyzmy – s.20 
Maria Korpikiewicz - Niewolnicy - s.15 
Jan Jasnorzewski - Jak głosić prawdy wiary- s. 25 
LISTY DO REDAKCJI brat K.M.Paweł Rudnicki – proszę mi nie imputować – s.22 
były student - Jeszcze o szerokości dróg - s.23 
Z REGAŁU TEOLOGÓW Andrzej Wojnicz - List miłosny do Mistrza Eckharta - s.29

Praca nad sobą Numer 44, marzec 2007 [Plik PDF]

Halina Tomasik – Dynamika – s.1 
Piotr Stańkowski – Czy nic od nas naprawdę nie zależy – s.2 
Stanisław Obirek - Mniej znane oblicze Tadeusza Kotarbińskiego - s.5
Dorota Sobala – Sakrament pokuty w początkach mariawityzmu – s.7
Katarzyna Kempska -(rozmowa) Zachowanie tożsamości wyznaniowej - s.9 Honorata Korpikiewicz – Dwa aforyzmy – s.14 
Maria Korpikiewicz - O Panie dopomóż - s.14 - * * * - s.15 - 
Kolor mej łodzi - s.15 
Tomasz Mames – Felix Culpa różnorodności – s.16 
LISTY DO REDAKCJI 
Edward Warchoł – Jakoś mi to wszystko nie pasuje – s.19 
- odpowiedź redakcji - s.20 
Jan Jasnorzewski - Szeroka i wąska droga - s.22 
były student - Mariawici nie mieli szans - s.23 
Z REGAŁU TEOLOGÓW Tomasz D. Mames - Wschodnie Płuco liturgii mariawitów - s.25 
OGŁOSZENIA Redakcja - Rekolekcje zamknięte - s.13 - 
Errata Brewiarza Eucharystycznego - s.24

Praca nad sobą Numer 43, listopad 2006 [Plik PDF]

brat Paweł – Fundament – s.1 
brat Paweł – Opus Dei, czy naśladownictwo mariawityzmu? – s.5 
Jan Jasnorzewski – Wolność od trosk – s.13 
Honorata Korpikiewicz – Dwa aforyzmy – s.15 
Conrad Ferdinand Meyer - Fundament - s.15 
RECENZJE brat Paweł - Niezwykła książka o mariawityzmie - s.18 
LISTY DO REDAKCJI parafianin – a jednak nas czasem dostrzegają – s.24 
Dominika - Jak to jest z drogami: szeroką i wąską - s.24 
T. R. - Jak nas widzą - s.18 
Z REGAŁU TEOLOGÓW Rafał Kur - Angelologia świętego Augustyna - s.26 
OGŁOSZENIE WYDAWNICZE Nowe wydanie Brewiarza Eucharystycznego - s.16
Praca nad sobą Numer 42, sierpień 2006 [Plik PDF]
Brat Paweł – Chwila ciszy – s.1 
Anton Kimpfler – Powiązania i sprzeczności w sprawach religii – s.5
Dorota Sobala – Mariawici spowiednikami w Kościele Rzym.katolickim – s.9 
Honorata Korpikiewicz – Dwa aforyzmy – s.12 
Małgorzata Starowieyska - Ażeby - s.12 
K. M. – Dwie figury – s.13 
LISTY DO REDAKCJI 
Miłośnik liturgiki – O współczesnej liturgii mariawickiej – s.17 
St. F. - O zapomnianych mariawitach - s.17 
T. R. - Jak nas widzą - s.18 
DALSZY CIĄG ROZWAŻAŃ ROCZNICOWYCH 
były student - Najważniejszy skutek wydarzeń roku 1906 - s.19 
Tatiana Romenko - Po co powstał Kościół Mariawitów - s.21 
Andrzej Wiśniewski - Mariawityzm dziś i jutro - s. 24 
Jan Jasnorzewski - Jak adaptować mariawityzm do III tysiąclecia - s.28 
OGŁOSZENIE Redakcja - Reprinty dawnych zeszytów „Pracy nad sobą” - s.11
Praca nad sobą Numer 41, maj 2006 [Plik PDF]
Od redakcji – s.1 
mgr Tomasz Dariusz Mames 
   – Charyzmat eucharystyczny i maryjny duchowości mariawickiej – s.2 
ks. prof. dr hab. Konrad M. Paweł Rudnicki 
   – rok 1906 a objawienia Dzieła Miłosierdzia – s.10 
mgr Bartosz Łuczak 
   – Liturgia mariawicka – początki i dalszy rozwój – s.18 
mgr Antoni Chojnacki – Nauki mariawickie – s.38 
dr Krzysztof Mazur 
   – Tworzenie zrębów mariawickiej struktury eklezjalnej – s.41 
dr Sławomir Gołębiowski 
   – Wpływ prawa państwowego na kształtowanie organizacji mariawickich – s.52
Praca nad sobą Numer 40, marzec 2006 [Plik PDF]
brat Paweł - „Tego nie słyszałem” - s.1 
Anton Kimpfler - Dla nas i dla świata - s.2 
Piotr Stańkowski - Historia zapomnianych mariawitów - s.5 
Honorata Korpikiewicz - Dwa aforyzmy - s.8 
Aleksander Korwin-Szymanowski - Radość - s.8 
Stanisław Obirek - Sumienie - s.9 
LISTY DO REDAKCJI: brat Wiktor - obraźliwe, czy obojętne ? - 10 
Jan Jasnorzewski - „Sekciarz” - s 11 
komentarz redakcji - s. 11 
RECENZJE, POLEMIKI: siostra Adela - O nowych publikacjach mariawickich - s.12
Krzysztof Mazur - Mariawici piszą - s.15 
brat Paweł - Problem „kanonu” objawień Mateczki - s.17 
redakcja - Jeszcze jedno czasopismo mariawickie - s.21 
Z REGAŁU TEOLOGÓW: Jan Skupiński - Obraz Ducha Świętego z Felicjanowa - s.22
OGŁOSZENIA: o rekolekcjach zamkniętych s.19
 

Praca nad sobą Numer 39 [Plik PDF]  

Praca nad sobą Numer 38 [Plik PDF]  

Praca nad sobą Numer 37 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 36 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 35 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 34 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 33 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 32 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 31 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 30 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 29 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 28 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 27 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 26 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 25 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 24 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 23 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 21 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 20 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 19 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 18 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 17 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 16 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 15 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 14 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 13 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 12 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 11 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 10 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 9 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 8 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 7 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 6 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 5 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 4 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 3 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 2 [Plik PDF]

Praca nad sobą Numer 1 [Plik PDF]

Praca nad sobą Spis treści numerów 1-15 [Plik PDF]

Praca nad sobą Spis treści numerów 16-30  [Plik PDF]

Spis treści 2007-2010[Plik PDF]